Bạn phải cung cấp câu trả lời đúng cho câu hỏi bảo mật của bạn trong vòng tối đa 5 lần nhập. Quá trình tìm lại tên đăng nhập cho tài khoản của bạn sẽ bị tạm ngưng trong vòng 24giờ nếu bạn vượt quá số lần đăng nhập cho phép.

Nếu bạn quên mật khẩu của bạn, vui lòng theo các bước sau.

 1. Vào www.sbobet.com và nhấp vào biểu tương bên cạnh ô mật khẩu để mở trang trợ giúp tài khoản.
 2. Chọn nút Quên Tên Đăng Nhập Của Bạn.
 3. Nhập địa chỉ emal của bạn và mã hiệu lực được hiển thị trong hình minh họa, và nhấp và Tiếp Theo để thực hiện.
 4. Chọn câu hỏi bảo mật bạn đã chọn trong quá trình đăng ký.
 5. Nhập câu trả lời đúng cho câu hỏi bảo mật của bạn và nhấp Gửi để thực hiện. Tên đăng nhập của bạn được tự động hiển thị ở màn hình tiếp theo.

  Bạn phải cung cấp câu trả lời đúng cho câu hỏi bảo mật của bạn trong vòng tối đa 5 lần nhập. Quá trình tìm lại tên đăng nhập cho tài khoản của bạn sẽ bị tạm ngưng trong vòng 24giờ nếu bạn vượt quá số lần đăng nhập cho phép.

Nếu bạn quên mật khẩu của bạn, vui lòng theo các bước sau.

 1. Vào www.sbobet.com và nhấp vào biểu tương bên cạnh ô mật khẩu để mở trang trợ giúp tài khoản.
 2. Chọn nút Quên Mật Khẩu Của Bạn.
 3. Nhập tên đăng nhập của bạn và mã hiệu lực được hiển thị trong hình minh họa và nhấp vào Tiếp Theo để thực hiện.
 4. Chọn câu hỏi bảo mật bạn đã chọn trong quá trình đăng ký.
 5. Nhập câu trả lời đúng cho câu hỏi bảo mật của bạn và nhấp Gửi để thực hiện.

  Bạn phải cung cấp câu trả lời đúng cho câu hỏi bảo mật của bạn trong vòng tối đa 5 lần nhập. Quá trình tìm lại mật khẩu cho tài khoản của bạn sẽ bị tạm ngưng trong vòng 24giờ nếu bạn vượt quá số lần đăng nhập cho phép.

 6. Mật khẩu hiện tại của bạn được lập lại và một mật khẩu được hệ thống lập sẵn sẽ được gởi đến hộp email của bạn.
 7. Mở email thông báo từ email của bạn và sử dụng mật khẩu được hệ thống lập sẵn để đăng nhập vào tài khoản của bạn.

  Bạn sẽ có thể thay đổi mật khẩu ngay sau khi đăng nhập thành công để bảo vệ tài khoản của bạn.