SBOBET cam kết là một nhà cái có trách nhiệm và lợi ích của khách hàng là điều quan trọng tuyệt đối cho chúng tôi. Mặc dù cá cựơc chỉ nên chơi để giải trí, nó có thể trở thành niềm đam mê cho một số ít người. Chúng tôi luôn cố gắng nêu nhận thức về vấn đề đam mê cá cược và hạn chế việc lạm dụng nó ngay cả khi chúng tôi mang lại nhiều trải nghiệm thú vị khi cá cựơc.

Nếu bạn cảm thấy bạn đang khó khăn điều chỉnh thói quen cá cược của mình, SBOBET khuyên bạn đọc và xem xét các phương pháp tự trợ giúp sau.

 • Chức Năng Tự Bỏ Đăng Nhập
  Chức năng tự bỏ đăng nhập cho phép bạn tự từ bỏ đăng nhập hoặc hạn chế bạn đăng nhập vào tài khoản SBOBET của bạn trong thời hạn 7, 30 hoặc 90 ngày. Alternatively, you may request for permanent self exclusion by contacting our customer service at support@sbobet.com.

  Ví dụ, nếu bạn kích hoạt chức năng tự từ bỏ đăng nhập trong thời hạn 7 ngày, bạn sẽ không thể đăng nhập vào tài khoản SBOBET của bạn cho đến khi thời hạn 7 ngày hết hạn.

  Khi bạn đã kích họat chức năng tự từ bỏ đăng nhập, bạn sẽ không thể vào tài khoản của bạn trong bất cứ tình huống nào cho đến khi thời hạn tự từ bỏ đăng nhập hết hạn. Tài khoản của bạn sẽ tự động đựơc kích họat lại khi thời hạn tự từ bỏ đăng nhập  này hết hạn.

 • Chức Năng Ngân Sách Cá Cược
  Chức năng ngân sách cá cược cho phép bạn giới hạn tiền cược của bạn trong vòng 7 ngày liên tiếp.

  Ví dụ, nếu bạn kích họat chức năng ngân sách cá cược với một số tiền cược giới hạn là 100đô, hệ thống sẽ không cho phép bạn đặt cựơc với tổng số tiền cược vượt quá 100đô cho đến khi thời hạn 7 ngày hết hạn.

 • Chức Năng Giới Hạn Tiền Gởi
  Chức năng giới hạn tiền gởi cho phép bạn giới hạn số tiền gởi tối đa bạn gởi cho tài khoản SBOBET của bạn cho một khoản thời gian nhất định nào đó. Bạn có thể lập giới hạn tiền gởi tối đa hàng ngày, hoặc cho khoảng thời gian 7 đến 30 ngày.

  Ví dụ, nếu bạn kích hoạt chức năng giới hạn tiền gởi và lập giới hạn tiền gởi hàng ngày là 100đô, bạn sẽ chỉ được phép gởi tiền tổng cộng  mỗi ngày không vượt qua  100đô.

 • Các Tổ Chức Tư Vấn Hỗ Trợ
  Để nhận được tư vấn chuyên nghiệp hoặc đơn giản chỉ là nói chuyện với ai đó mà có thể đưa ra lời khuyên và giúp đỡ, bạn có thể liên hệ GamCare tại 0845 6000 133, hoặc vào Gambling Therapy.