Tại SBOBET, chúng tôi cố gắng bảo vệ quyền riêng tư qua mạng cho bạn bằng cách tuân theo các tiêu chuẩn bảo mật mật khẩu. Bước đầu tiên bạn có thể làm để bảo vệ tính riêng tư của bạn là tạo một mật khẩu tốt. Tạo mật khẩu phức tạp sẽ giảm rủi ro về các vi phạm bảo mật.

Chính Sách Mật Khẩu Của SBOBET

  • Mật khẩu phải ít nhất 8 ký tự.
  • Mật khẩu của bạn phải bao gồm chữ cái (chữ thường hay chữ in) và số.
  • Mật khẩu của bạn  không đựơc bao gồm tên đăng nhập, họ và tên của bạn.
  • Mật khẩu của bạn không được có khoảng trống không nào.

Khi chọn mật khẩu của bạn, phải luôn ghi nhớ những điểm sau:

  • Một mật khẩu tốt phải dài, có ký tự chữ cái, ký hiệu và số.
  • Mật khẩu càng phức tạp càng tốt.
  • Tránh sử dụng một từ chung chung hoặc tên trong mật khẩu của bạn.
  • Tránh sử dụng cùng một mật khẩu cho nhiều trang web và mục đích khác nhau.
  • Luôn luôn giữ mật khẩu an toàn.

Thay đổi mật khẩu SBOBET của bạn thường xuyên sẽ tăng tính bảo mật tài khoản SBOBET của bạn. Bạn  nên đổi mật khẩu SBOBET của bạn mỗi 90 ngày.

Khi thay đổi mật khẩu của bạn, mật khẩu mới không nên giống với mật khẩu cũ.